Ako vyzerá výstupná dokumentácia SKYFOX?

1. fotografie objektu

letecky snímok slúži na identifikáciu objektu

foto

2. pôdorysný výkres objektu

pôdorysný výkres strešných rovín obsahuje kóty čiastkových plôch strechy, celkovú plochu strešných rovín, plochy prístreškov a pod.

vykres

3. 3D model objektu

uľahčí priestorovú orientáciu výškovej úrovne čiastkových plôch

3Dmodel

4. SKYFOX 3D model objektu

obsahuje kóty plôch i líniových prvkov strešných rovín, súbor umožňuje rotáciu objektu i detailné priblíženie v súbore, je možné prepínanie zobrazovacích režimov

3Dmodel_skyfox

5. Súčtová tabuľka

prehľadná tabuľka obsahujúca všetky dôležité informácie vyplývajúce zo zamerania strechy

6. Kalkulácia materiálu

balíček SKYFOX - kalkulácia materiálu
balíček SKYFOX Plus - kalkulácia materiálu + príprava rozpočtu

by_dek