Čo je SKYFOX?

SKYFOX, to je komplexné zameranie strechy na základe jednoduchého určenia miesta objektu. Do 48 hodín od nás zákazník obdrží protokol o zameraní strechy, ktorý obsahuje výmery plôch i líniových prvkov. Ďalej obdrží výpis potrebného materiálu po položkách a cenovú ponuku na materiál. Získané dáta o zameranom objekte je možné ďalej využiť aj ako podklad pre podrobný prieskum strechy.

Kde je vhodné použiťSKYFOX?

  • na ťažko prístupné objekty v mestskej zástavbe
  • na samostatné aj nadväzujúce objekty
  • pre zameranie čiastkových plôch strešných rovín podľa typu krytiny
  • na historické i pamiatkovo chránené objekty
  • na rozľahlé objekty

Aké podklady potrebujeme pre zameranie?

Stačí nám len jeden z týchto údajov:

  • gps súradnice
  • adresa objektu
  • odkaz s identifikáciou objektu napr. z www.mapa.sk
by_dek